Nedjelja, 12 Travanj 2015 09:05

7 DUHOVNIH ZAKONA USPJEHA

Napisao 

Upoznavanje i primjena duhovnih zakona dovodi nas u sklad sa prirodom i mi stvaramo oslobođeni briga,radosno i sa ljubavlju.  Postoji mnogo viđenja uspjeha, a materijalna dobra su samo jedno od njih. Sem toga, uspjeh je putovanje, a ne odredište. Materijalno obilje, u svim vidovima, je činilac koji to putovanje može učiniti prijatnim. Ali, uspjeh isto tako obuhvata i dobro zdravlje i energiju i volju za životom, odnose sa drugima koji nas usrećuju, stvaralačku slobodu, emotivnu i psihološku stabilnost, osjećanje zadovoljstva i smirenost. Ipak,čak i kada smo ispunjeni svim ovim doživljajima, ostaćemo neostvareni ako u sebi ne gajimo sjeme božanskog.

 

U stvari, svako od nas je božanstvo u nekom prerušenom obliku, a bogovi i boginje koji u nama obitavaju traže da se u potpunosti izraze. Istinski uspjeh je, dakle, doživljavanječudesnog. On znači da se ono božansko u nama razvilo. Uspjeh je osjećanje božanskog kudgod krenuli, u šta god pogledali – oči djeteta, ljepotu cvijeta, let ptice.  Kada počnemo da doživljavamo život kaočudesno iskazivanje božanskog, i to ne samo povremeno nego sve vrijeme, onda ćemo shvatiti pravo značenje reći uspjeh.

1. Zakon čistog potencijala
Izvor svakog stvaranja je čista svijest…čist potencijal koji teži svom izrazu od neiskazanog ka iskazanom. I kada shvatimo da je naše istinsko Ja u stvari Ja čistog potencijala, svrstavamo se usporedo sa svim što postoji u svemiru

PRIMJENA ZAKONA ČISTOG POTENCIJALA

Ja ću ZAKON ČISTOG POTENCIJALA početi aktivno da primjenjujem tako što ću se obavezati dapreduzmem sljedeće:

1.Stupiću u vezu sa poljem čistog potencijala tako štoću svakog dana odvojiti vrijeme za ćutanje, vrijeme da jednostavno budem. Isto tako provešću u tihoj meditaciji najmanje dva puta na dan po približno trideset minuta, izjutra i uveče.2.Svakoga dana posvetiću izvesno vrijeme opštenju sa prirodom i na taj način se u tišini podsjećati na njenu poruku koju saopštava svako živo biće. Sjedeću i ćuteći posmatrati zalazak sunca, ili slušati huk mora ili rijeke, ili ću samo mirisati jedan cvijet.U zanosu svog sopstvenog ćutanja i u opštenju sa prirodom uživaću u pulsiranju života iz beskrajnih daljina, uživaću u poljučistog potencijala i nesputane kreativnosti.3.Primenjivaću uzdržavanje od procjenjivanja. Počeću dan izjavom: “Danas neću da procjenjujem ništa što se dogodi”. I tokom cijelog dana podsjećaću sebe da ne procjenjujem.

2. Zakon davanja
Svemir djeluje na osnovama dinamičke razmjene – davanje i primanje su različiti vidovi tokova energije u svemiru. A u našoj spremnosti da damo ono što tražimo, naš je doprinos obilju svemira koji kruži kroz naše živote.

PRIMJENA ZAKONA DAVANJA
Ja ću ZAKON DAVANJA primjeniti tako štoću se obavezati da radim sljedeće:

1.Bilo gdje da idem i bilo koga da susretnem, ja ću nešto da podarim. Taj dar može biti lijepa riječ, cvijet ili molitva. Već danas dat ću nešto svakome sa kim dođem u dodir,čime ću pokrenuti tok radosti, bogatstva i obilja u svom životu i u životu drugih.
2.Već danas ću sa zahvalnošću da primim sve darove koje mi život pruža. Primiću darove prirode: sunce, glasove ptica, proljetnji pljusak ili prvi zimski snijeg. Primiću sa otvorenošću darove drugih – materijalna dobra, novac, lijepu riječ ili molitvu.
3.Obavezaću se da ono što ja posjedujem neprestano kruži tako što ću da dajem i primam ono što je najdragocenije u životu, a to su darovi pažnje, simpatije, poštovanja i ljubavi. Kad god nekoga susretnem, jaću mu u sebi poželjeti sreću, radost i smijeh.

3. Zakon “Karme” ili zakon uzroka i posljedice
Sve štočinimo proizvodi silu energije koja nam se vraća u istom obliku…što smo posijali to žanjemo. I kada se opredjelimo za djela koja donose sreću i uspjeh drugima plod naše karme je sreća i uspjeh. Karma je vječno potvrđivanje ljudske slobode…Naše misli, naše riječi, naša djela su niti one mreže kojom se sami obavijamo.

PRIMJENA ZAKONA KARME ILI UZROK I POSLJEDICA

ZAKON KARME ću staviti u dejstvo tako što ću odlučiti da postupam na sljedeći način:

1.Danasću biti svjestan svjedok svake odluke koju donesem. Time štoću biti svjestan svedok, ja ću svaku od tih odluka unijeti u svoje svjesno shvatanje. Znam da je najbolja priprema za ono što može da naiđe u bilo kom trenutku u budućnosti, potpuna svijest o sadašnjem trenutku.
2.Kad god učinim neki izbor, postaviću sebi dva pitanja: “Kakve su posljedice ovog mog izbora?” i “Da li će ovaj moj izbor donijeti zadovoljstvo i sreću meni i onima na koje će ovaj izbor uticati?”
3.Zatražiću, zatim, savjet od svog srca i rukovodiću se porukom koju mi ono šalje u vidu prijatnog ili neprijatnog. Ako izbor donosi osjećanje prijatnosti, ja ću ga bez razmišljanja prihvatiti. Ako postoji osjećanje neprijatnog, jaću da sačekam i da u sebi preispitam posljedice mogućeg izbora. Taj glas i njegovo vođenje omogućiće mi da spontano donosim prave odluke, odluke koje su dobre i za mene i za one koji me okružuju.

4. Zakon najmanjeg napora
Ovaj zakon se zasniva na činjenici da inteligencija prirode djeluje sa beskrajnom lakoćom i oslobođena suvišnih napora. To je zakon najmanjeg delovanja, odsustva otpora. Zato je to princip sklada i ljubavi. Kada se tome naučimo od prirode, sve svoje željećemo moći lako da ispunimo. Ako posmatramo prirodu na djelu, vidjećemo da se sve odvija uz najmanji mogući napor. Trava ne nastoji da raste – ona jednostavno raste. Riba ne nastoji da pliva – ona jednostavno pliva. Cvijet ne nastoji da cveta – on jednostavno cveta. Ptica ne nastoji da leti – ona jednostavno leti. To je dio njene prirode.

PRIMJENA ZAKONA NAJMANJEG NAPORAJaću ZAKON NAJMANJEG NAPORA primenjivati tako štoću se obavezati da preduzmem sljedećekorake:

1.Primjenjivaću prihvatanje. Danasću da prihvatam ljude, situacije, okolnosti i događaje onakve kakvibudu. Shvatiću da je ovaj trenutak onakav kakav treba da bude i da je cijeli svemir onakav kakavtreba da bude. Neću se suprotstavljatićelom svemiru tako štoću se suprotstavljati ovom trenutku. Moje prihvatanje je potpuno i sveobuhvatno. Prihvatam stvari onakve kakve su ovog trenutka, ane onakve kakve želim da budu.
2.Mojim prihvatanjem stvari onakvima kakve jesu, preuziman odgovornost za svoju situaciju i zadogađaje kojiza mene predstavljajuproblem. Znam da prihvatanje odgovornosti znači da nećusmatrati daje bilo ko ili bilo šta krivac za situaciju u kojoj se nalazim; za to neću okrivljavati nisebe.Znam da je svaki problem u stvari prerušena nova mogućnost i da mi svjest o ovom trenutku dajemogućnost da se tim trenutkom koristim kao potencijalnom prednošću.
3.Moja svest o trenutku danasće se izražavati i kroz nebranjenje. Odbaciću potrebu da branim svoje sta-vove. Oslobodiću se potrebe da ubjeđujem druge u ispravnost svojih stavova ili da ih privoljevamda ih prihvate. Nastojaću da ostvarim otvorenost za sve stavove, ne držeći se kruto ni jednog odnjih.

5. Zakon namjere i želje
U svakoj namjeri i želji sadržan je mehanizam za njihovo ostvarivanje, jer namjera i zelja u polju čistog potencijala imaju beskrajnu moć organiziranja. I kada u plodno tlo čistog potencijala uvedemo namjeru, mi beskrajnu moć organizovanja stavljamo u svoju službu. Sve ono na šta u životu usmjerimo pažnju, postaje jače. Sve ono čemuuskratimo pažnju vene, raspada se, nestaje. Namjera, sa druge strane, daje podsticaj pretvaranju energije i informacija u druge oblike. Namjera organizuje svoje ispunjenje.

PRIMJENA ZAKONA NAMERE I ŽELJE
Primjenjivaću ZAKON NAMERE I ŽELJE tako štoću se obavezati da preduzmem sljedeće korake:

1.Napraviću spisak svojih želja. Taj spisak nosiću stalno sa sobom. Prije nego što se upustim ućutanje i meditaciju, pogledaću taj spisak. Spisak ću pogledati i uveče, pre nego što zaspim. Kada se izjutra probudim isto takoću ga pogledati.
2.Sve te svoje popisane želje jaću osloboditi i dozvoliti da one sazrevaju u utrobi stvaranja, sa vjerom da i kad mi sečini da sve ne ide kako ja želim, za to postoji razlog i da u svemirskom planu za mene postoje rješenja koja su mnogo bolja od onih u mojim predviđanjima.
3. Stalnoću sebe podsjećati da je potrebno da održim svjest o sadašnjem trenutku u svemu što činim. Neću dozvoliti da prepreke naruše moju pažnju koju posvećujem sadašnjem trenutku. Prihvatiću sadašnjost onakvom kakva je, a budućnost ću izražavati kroz svoje najdublje i najdraže namjere i želje.

6. Zakon nevezivanja
U nevezivanju leži mudrost neizvjesnosti…u mudrosti neizvjesnosti leži sloboda u odnosu na prošlost, na poznato, jer je ono tamnica uslovljenosti prošlošću. A svojom spremnošću da koraknemo u nepoznato, u polje svih mogućnosti, mi se predajemo kreativnom umu koji usklađuje igru svemira. Zakon ne vezivanja kaže da je, da bismo dobili bilo šta u fizičkom svijetu, prije svega, potrebno da odbacimo svoju vezanost za taj predmet. To ne znači da se time odričemo namjere da ostvarimo želju. Ne odričemo se ni namere ni želje. Mi se odričemosvoje vezanosti za ishod. To je veoma djelotvorna odluka. Onoga trenutka kada se odreknemo vezivanja za ishod, povezujući istovremeno usmjerenu nameru sa nevezivanjem, postićićemo ono što želimo.

PRIMJENA ZAKONA NEVEZIVANJAJa ću ZAKON NEVEZIVANJA primenjivati tako štoću se obavezati da preduzmem sljedeće korake:

1.Danas ću se obavezati na nevezivanje. Dozvoliću i sebi i onima oko mene da budu onakvi kakvi su. Neću kruto nametati svoje ideje o tome kako šta treba da bude. Neću na silu donositi rešenja za probleme i time stvarati nove probleme. U svemu ću učestvovati aktivno, ali bez vezivanja.
2.Danas ću u sve unijeti Činilac neizvjesnosti kao jedan od bitnih načina na koji doživljavam svijet oko sebe. Ta moja spremnost da prihvatim neizvjesnost omogućiće da iz zbrke, nereda i kaosa, rješenja sama izrone. Što stvari izgledaju neizvesnije, to ću se ja sigurnije osjećati, jer je neizvjesnost put ka slobodi. Nalaziću sopstvenu sigurnost u prihvatanju mudrosti neizvjesnosti.
3. Ući ću u polje svih mogućnosti očekujući sva ona uzbuđenja koja mogu da nastanu kada smo otvoreni za beskrajan niz ponuđenih izbora. Kada jednom uđem u to polje, sve radosti, iskustva,čari i tajne života biće moji.

7. Zakon “Darme” ili životnog cilja
Svako ima neki životni cilj… izuzetan cilj ili poseban dar da daruje druge. Kada taj poseban dar povezemo sa služenjem drugima, osjetičemo zanos i polet sopstvenog duha, što je najviši cilj, onaj koji stoji iznad svih ciljeva. Dok radiš, ti si frula kroz čije srce se šapat vjetrova pretvara u muziku…. A šta tek znači raditi sa ljubavlju? To znači tkati platno nitima izvučenim iz srca, kao daće se tebi najvoljenija osoba zagrnutitom tkaninom. ZAKON DARME kaže da smo se mi ostvarili u fizičkom obliku da bismo ispunili neku svrhu ili cilj.

PRIMJENA ZAKONA “DARME” ILI ŽIVOTNOG CILJA
Ja ću ZAKON DARME primenjivati tako štoću seobavezati da preduzmem sljedeće korake:
1.Danas ću se sa ljubavlju odnositi prema bogu ili boginji koji duboko, u mojoj duši, leže u zametku. Sa pažnjom ću osluškivati duh koji je u meni i koji pokreće moje telo i moj um. Probudiću svoja čula kako bi osjetila/io taj duboki mir u mome srcu.  Svjest o beskrajnom vječnom Biću unosiću u sve doživljaje koji imaju vremensku granicu.
2.Napraviću spisak svojih posebnih darova. Zatim ću napraviti spisak svega učemu uživam dok izražavam te posebne darove. Dok izražavam te posebne darove i služim čovječanstvu, ja gubim pojam o vremenu i stvaram obilje u svom životu i životima drugih.
3.Svakog danaću se upitati:”Kako ja mogu da služim?” i “Kako ja tu mogu da pomognem?” Od- govori na ova pitanja omogućiće mi da pomažem bližnjima sa ljubavlju

(Deepak Chopra)

Pročitano 3641 puta

Ostali članci: zanimljivosti