Ponedjeljak, 20 Travanj 2015 09:29

Magija i mistika

Napisao 

Za razliku od mistike, magija je nauk koji poučava praktičnu primjenu najnižih zakona prirode, pa sve do najviših zakona duha kada magija prerasta u mistiku. Magijski rituali i fokusiranje pažnje na simbole kao što su križ ili krug izazivaju promjenu i širenje svijesti, jer se ostvaruje kontakt s Božanskom emanacijom sile sadržanom u tom simbolu.

Mistika je direktna neposredna spoznaja Boga religijskim ili vlastitim doživljajem. Nakon takvog mističnog iskustva, daljnji život osobe je kvalitetniji i produhovljeniji (preporučujem da pogledate film "Kontakt").

 

Za razliku od mistike, magija je nauk koji poučava praktičnu primjenu najnižih zakona prirode, pa sve do najviših zakona duha kada magija prerasta u mistiku.

Nivo svijesti i morala čovjeka koji prakticira magiju određuje podjelu magije na crnu i bijelu. Shvaćanje magije kao nešto loše posljedica je toga što su se njome oduvijek bavili primitivni ljudi niskog morala, varalice i šarlatani.

Bijela magija djeluje preko spiritualnih aspekata shvaćanja, mudrosti i ljubavi, s namjerom da pomaže, liječi i savjetuje. Osnovni objekt magije je spoznaja višeg Ja i njegovog odnosa sa stvarnošću i silama koje djeluju na njega. Metode kojima se više Ja oslobađa negativnih djelovanja iz vanjskog svijeta su meditacija, kreativna vizualizacija, evokacija, molitva i talismani.

Magijski rituali

Magija nas uči vladati svojim nagonima i kontrolirati ih te kako da ih preobrazimo na viši aspekt. Ljudska svijest je sklona magiji i religiji od svog postanka do danas. To znači da su sklonosti ritualima duboko ukorijenjeni u ljudskom nesvjesnom. Magija je kroz ljudsku povijest poprimala različite oblike, ovisno o vremenu nastanka i naroda koji ju je prakticirao, npr. Zoroastrizam, Egipatska magija (Mojsije je bio egipatski svećenik), druidizam, šamanizam, Kabala, Hermetizam... Bit vjerskog i magijskog rituala obreda je ista - fokusiranje energije na željeni cilj kako bi se osigurao uspjeh.

Prvi rituali magije pojavili su se još u vrijeme špiljskog čovjeka. Crteži lova na zidovima spilja i ritualni plesovi koje su prakticirali prastanovnici govore o molitvi božanstvu za ispunjenje želje uspješnog lova, kao i vjeri čovjeka da je dovoljno moćan ostvariti uspješan lov. Tijekom evolucije ljudskog roda, čovjek je, njemu nerazumljivim svemirskim silama, davao simbolički oblik koristeći se crtežom i slikama. Na taj način je napredovao u svjesnosti prema svom višem Ja - sebi samome, spoznaji da je dio Prirode i Univerzuma kome se klanja.


Magijski rituali i fokusiranje pažnje na simbole kao što su križ ili krug izazivaju promjenu i širenje svijesti, jer se ostvaruje kontakt s Božanskom emanacijom sile sadržanom u tom simbolu.  Danas to potvrđuju neuroznanstvenici koji su u našem mozgu otkrili "Božju točku" u slijepoočnom režnju, koja se aktivira promatranjem (meditiranjem) tih simbola. Do sljedećeg nastavka o magiji i mistici, šaljemo vam mir, svjetlost i ljubav!

Pročitano 2474 puta

Ostali članci: zanimljivosti