Subota, 12 Siječanj 2013 18:15

Numerološka tajna vašeg imena...

Napisao 

Franko Milković napravio je pravi numerološki pothvat, analizirajući najčešća hrvatska imena kako bi otkrio što ona znače i kakav karakter odaju kad se pretoče u brojeve. Ovdje je izbor iz njegove knjige, u kojoj je numerološki objasnio tisuću naših imena!

Numerologija je popularna disciplina koja proučava mistična i ezoterijska znače¬nja brojeva. Tijekom povijesti poznate su tradicionalne numerološke škole poput pitagorejske, kabalističke ili kaldejske. Svaka je od njih tumačila brojeve na sebi svojstven način.
Numerološka tumačenja osobnih imena koja ćete ovdje pročitati, nastala su na osnovi numerološkog sustava «keyamani». To je sustav Novog Doba koji na specifičan način tumači brojeve. Keyamani sadrži 256 brojeva. Svaki broj predstavlja određeni simbol. Tumačenje simbola nije čvrsto određeno, nego ovisi o razmještaju brojeva unutar brojčane strukture.
U izračunavaju numeroloških aspekata naših imena uzeta je u obzir hrvatska abeceda i tablica pretvorbe hrvatske abecede u brojeve. Naime, svaki jezik ima svoje specifičnosti glede broja slova u abecedi, njihova redoslijeda i (ne)pojavljivanja određenih slova u drugim jezicima.

1.000 imena!
Primjerice, hrvatska abeceda sadrži slovo "đ", kojeg nema u drugim jezicima. Slično je, primjerice, sa španjolskim "nj" ili poljskim "ž". S druge strane, ista slova često zauzimaju različita mjesta u abecedama raznih jezika, pa tako opet dobivamo različite brojčane vrijednosti u tablicama.
Primjerice, slovo "h" nalazi se na osmom mjestu u engleskoj i talijanskoj abecedi, dok u francuskoj zauzima deveto, a u hrvatskoj dvanaesto mjesto. To znači da isto ime poprima različito numerološko značenje u različitim jezicima. Ova numerološka tumačenja se odnose na njihovo značenje u hrvatskom jeziku.
U izboru imena koje sam uvrstio u svoju knjigu, osnovni je kriterij njihova učestalost u hrvatskom jeziku. Uz autohtona hrvatska imena u knjigu su uvrštena strana imena udomaćena u nas. Iako je u knjizi obuhvaćeno numerološko tumačenje više od 1.000 osobnih imena, zasigurno je određen broj imena izostavljen. Zbog toga pozivam čitatelje da svojim prijedlozima dopune popis imena koja će se naći u budućim izdanjima knjige.
Unaprijed zahvaljujem na svim savjetima i prijedlozima koji će omogućiti proširenje knjige i njezino obogaćivanje novim tumačenjima, a ovdje objavljujemo izbor iz knjige, dvadesetak imena koja se kod nas često ponavljaju.

 

Ženska imena:

ANA
Jednostavno ime, upravo odiše jednostavnošću i otvorenošću prema svima. Sanjalački duh je pokretač svih djelovanja. No, kad snovi ne dožive konkretnu materijalizaciju, slijedi razočaranje i bijeg u osamu, koja može odvući u dublju izolaciju. Vrlo je osjetljiva na postupke partnera. Na putu konačnog izbora nalazi se mnogo kušnja, i to više vlastitih nego partnerovih. Jačanjem samopouzdanja i čvršćim nastupom znatno bi se uklonili utjecaji nepovoljnih aspekata.

ANA MARIA
Osnovni upozoravajući aspekti ovog imena odnose se na pogrešne emotivne "zapaljivosti" i neracionalnosti u financijskom poslovanju. Na tim životnim poljima potreban je dodatni oprez jer pomućeni osjećaji donose mnogo neugodnosti. Istraživački nagon, želje za novim te sklonost putovanjima donose brojna poznan¬stva, kontakte i veze koji su iznimno važni u poslovnim, a posebno financijskim odnosima. Naglašeno majčinstvo otkriva mnogo topline i ulaganja u odgoj i razvoj djece.
ANAMARIJA
Neprestano dvoumljenje oko privatnih i općedruštvenih aktivnosti crpi mnogo energije. U takvim okolnostima stalnih dvojba može doći do poremećaja u odnosima s okolinom, pa čak i do grubih prekida. Svakako bi više tolerancije i kompromisa pomoglo da se utjecaji nepovoljnih aspekata stave pod kontrolu. No, želja za vlastitom slobodom toliko je prenaglašena da je ona u većini slučajeva krivac za krutost i netolerantnost, koje donose probleme u komunikaciji s okolinom.

ANASTAZIJA
Iznimna je stvaralačka snaga skrivena u brojčanim aspektima imena. Sklonost pisanoj riječi, ali i umjetničkom izričaju općenito, mogu je usmjeriti u profesionalne vode. Emotivni aspekti ukazuju na nestabilnost i previše eksperimentiranja, što u konačnosti, nakon brojnih padova i uspona, ipak donosi smirenje i zadovoljstvo. Naglašeni aspekti duhovnosti otvaraju mnogobrojne mogućnosti podizanja opće kvalitete življenja. Financijski aspekti omogućuju stalan rast.

GORANA
Ime zamjetne duhovne energije kojom je u stanju prevladati najveći dio životnih zapreka. Istančan osjećaj za pravdu te sklonost preuzimanju uloge zaštitnika slabijih ostavljaju vrlo snažan dojam kod kolega i prijatelja. Otvorenost prema ljudima omogućava uspostavljanje brojnih kontakata i razvijanje razgranate mreže suradnika. Sanjalačko-romantičarski duh te potpuna iskrenost glavni su kriteriji kod odabira emotivnog partnera. Skladan emotivni život upotpunjuje pozitivnu sliku imena.

GORANKA
Numerološki aspekti imena pokazuju velike borbe za vlastiti probitak te nagle, često potpuno nepredvidljive promjene koje dinamiziraju sva područja aktivnosti. Pojačan tempo zahtijeva obnavljanje vitalnih energija, pa je potrebna veća zdravstvena prevencija. Miljenica je sreće u neizvjesnim situacijama, u kojima odgovorno ispunjava preuzete obveze. Emotivni aspekti zahtijevaju više tolerancije i kompromisa. U žurbi često pravi pogreške koje usporavaju put do cilja. Izlaz je u izreci "strpljen-spašen".

GORDANA
Naglašena tendencija inventivnosti na svim poljima djelovanja osnovni je pokretač aktivnosti. Klišeji i sheme potpuno su nepoznati, kako u poslovnim tako i u ljubavnim i prijateljskim odnosima. No, bez obzira na originalnost, često se događa da zbog pretjerane zagrijanosti za polje aktivnosti upadne u svojevrsnu ovis¬nost. Ako u svemu pronađe mjeru, aktivirat će se pozitivni obiteljski aspekti imena, koji će upotpuniti sliku uspješne poslovne žene, ali i supruge i majke.

GRACIJELA
Sklonost umjetnosti, te istančan osjećaj za ljepotu, skladne oblike i naglašenu kreativnost, može uzdići na profesionalnu razinu. Nesnalažljivost u financijskim poslovima prolazi uglavnom bez većih gubitaka, i to zbog zamjetne doze sreće. Sklonost putovanjima koristi za studijska istraživanja ili spajanje razonode s ra¬zličitim poslovnim obvezama. U odnosima s pretpostavljenima pokazuje određen prkos, koji donosi zategnutost i nervozu u poslovne kontakte.

TATJANA
Naglašena emotivna zapaljivost s jedne strane može biti pokretač na svim poljima aktivnosti, a s druge otupljuje oštricu objektivnosti. Pronalaženje "zlatne sredine" između dviju mogućnosti najvažniji je životni aspekt. U poslovnim je odnosima u raskoraku između velikih ambicija i objektivnih mogućnosti. Snažan individualac, teško se uklapa u timski rad ili bilo kakvu podjelu odgovornosti. Financijski su as¬pekti promjenjivi, od kroničnog minusa do zadovoljavajućeg plusa.

TEA
Odlučnost i naglašeni pobjednički mentalitet ostavljaju snažan dojam na suradnike i protivnike. U sve vrste odnosa ulazi beskompromisno, prihvaćajući sve izazove. Poslovne ambicije, podržane profesionalnim pristupom, vrlo uspješno pretvara u zamjetne uspjehe. Izvjesna se hladnoća osjeća kroz emotivne aspe¬kte imena. No, to je samo izvanjski štit kojim odbija dosadne i nametljive prijatelje ili udvarače. Osnivanjem obitelji emotivni se aspekti usmjeravaju na tradicionalizam.

TENA
Naglašeni pobjednički mentalitet, odlučnost, temeljitost i upornost donose zamjetne poslovne uspjehe. Urođeni otpor prema autoritetima i obrana vlastite slobode i osobnosti u najširem smislu povremeno dovode do napetosti. No, iskreno i snagom argumenata uspijeva se uzdići iznad zapreka na putu do ostvarenja planova. Snažnu intuiciju podržava naklonost sreće. Istraživački i avanturistički aspekti upotpunjuju vrlo znakovitu numerološku sliku imena.

TEREZA
Perfekcionizam i visoki kriteriji na emotivnom polju donose mnogo burnih utakmica u kojima je krajnji ishod potpuno nepredvidljiv. Osnovni poticaj za djelovanje je potpuna zaštita vlastite slobode, koja ni sa čim ne smije biti ugrožena. Poslovni aspekti otkrivaju trnovit put do uspjeha, ali i mogućnost neugodnog pada koji je pos¬ljedica pogrešno izabranog trenutka ili precjenjivanja vlastitih snaga. Zdravstveni aspekti zahtijevaju oprez kod konzumiranja hrane i pića.

TIHANA
Upravo suprotno doslovnom značenju imena, numerološki aspekti otkrivaju mnogo dinamike i "buke" koju unosi na sve razine odnosa i na sva područja aktivnosti. Dobro snalaženje u zakonskim propisima, općenita rječitost i samouvjerenost ostavljaju vrlo snažan dojam na okolinu. Emotivni odnosi prožeti su napetostima čiji uzrok leži u pretjeranom eksperimentiranju. Lakoćom autoriteta, uz primjerenu dozu šarma, emotivne odnose ipak uspijeva kontrolirati. No, mora li svaki put biti po njenom?

 

Muška imena

ANĐELO
Osnovna značajka imena skriva se u naglašenoj rječitosti, preciznosti i vještom snalaženju u moru propisa. U poslovnim aktivnostima ide do krajnjih granica, ne ostavljajući nijednu mogućnost neispitanom. Emotivni odnosi odišu nestabilnostima, nesuglasicama s partnericom i pretjeranom željom za savršenstvom odnosa. Mudrim prebacivanjem diplomatskog raspoloženja iz poslovnih u emotivne odnose opći dojam numerološke slike imena znatno bi se popravio.

ANTE
Velik društvenjak koji u društvenim odnosima ostavlja dojam vedre i duhovite osobe. No, u kontaktima s pretpostavljenima ističu se aspekti netolerantnosti, pa bi dobro došlo više diplomatskog raspoloženja i umjerenosti u nastupu. Nepromišljenost i neodgovornost u prometu donose neugodnosti. U emotivnim odnosima zbog fatalističkog pristupa dolazi do nestabilnosti i nezadovoljstva. Financijski aspekti omogućuju zadovoljenje svih potreba i poneke želje.

ANTO
Opća slika imena sadrži naglašenu podijeljenost koja s jedne strane otkriva kreativca i osobu koja uz zamjetnu naklonost sreće stiže do svih željenih ciljeva, a s druge strane previše vremena, snage i znanja ulaže u popravljanje posljedica vlastite nepromišljenosti. Koji će od suprotstavljenih aspekata prevladati, u najvećoj mjeri ovisi o okolini u kojoj živi i radi. U poslovnim odnosima izbor samostalnih zanimanja bolji je od izbora timskog rada. U konačnom smirivanju velika je uloga potpore obitelji.

ANTON
Kreativnim radom, koji je ispunjen pobjedničkim mentalitetom i brižljivo odmje¬renim ambicijama, polako ali krajnje sigurno ide prema vrhu poslovne i društvene hijerarhije. Objektivno procjenjuje do koje razine može doći, ne srljajući prema boljem i ljepšem. U emotivnim je odnosima vrlo odan i pouzdan prijatelj koji će rado pružiti svaki oblik raspoložive pomoći. U ljubavnim aspektima prevladava sanjalački duh prožet romantizmom i "fatalnim" zaljubljivanjima.

ANTONIO
Previše se upozoravajućih aspekata krije u numerološkoj slici imena. Od fatalnog pristupa u svim životno bitnim situacijama, s naglaskom na fatalnost u emotivnim odnosima, preko pogrešnog izbora ljudi od povjerenja, do zbrkanih poslovnih odnosa. Poslovnu napetost dodatno pojačavaju odnosi s pretpostavljenima. Ako se tome doda pritajena sklonost porocima, pojačavaju se razlozi za životnim promjenama. Umjerenost i kontrola osjećaja dobar su izbor u prevladavanju nepovoljnih aspekata.

DRAGUTIN
Kroz neobjektivan i krajnje površan pristup rješavanju životnih pitanja, on pridonosi lutanjima, promašajima i dodatnim komplikacijama koje povremeno opterećuju osobni proračun. No, zahvaljujući vrlo velikoj naklonosti sreće, iz vlastitih se pogrešaka izvlači uz minimalne gubitke. Znatiželjom ponekad prelazi granicu pristojnosti, što unosi nesuglasice u prijateljske odnose. Najstabilniji aspekti numerološke slike otkrivaju vrlo pozitivne i skladne obiteljske odnose, pose¬bice s partnericom.

DRAŽEN
Naglašena ambicioznost, profesionalnost i želja za stalnim dokazivanjem u društvenim odnosima pokreće zahtjevne procese gradnje karijere. Sklonost putovanjima, dobra komunikacija s inozemstvom i kozmopolitski duh otvaraju vrata brojnim poslovnim i emotivnim mogućnostima. S druge strane, iskrenost i odanost u prijateljskim i obiteljskim odnosima pokazuju kvalitetan emotivan život. Kreativnost i originalan pristup ostavljaju dubok dojam kod prijatelja, ali i protivnika i neistomišljenika.

DRŽISLAV
Miljenik sreće u svim, posebice škakljivim, situacijama. Ambicioznost, uz potporu profesionalnog pristupa i priznavanja samo argumentiranih podataka i činje¬nica, u poslovnim odnosima donosi znatne uspjehe i uspon na društvenoj ljestvici. Financijski aspekti zahtijevaju oprez kod većih ulaganja ili posudaba. U emotivnim odnosima najnaglašeniji su obiteljski odnosi. Uloga oca, koju odgovorno odrađuje, jedna je od najvažnijih životnih uloga.

DUBRAVKO
Izrazit individualac na svim razinama odnosa, od poslovnih preko prijateljskih do obiteljskih. Kod provođenja vlastitih zamisli rijetko uzima u obzir tuđa mišljenja i savjete. Ako ih kojim slučajem uzme u obzir, napravit će ispravke koji prvotne savjete čine neprepoznatljivima. Krutim stavovima često otvara žučne rasprave, za koje je uvijek spreman. Više fleksibilnosti, tolerancije i diplomatskog raspoloženja ne bi škodilo. Vuk samotnjak u konačnici ipak teško pobjeđuje.

STJEPAN
Nesebičnost, spremnost za davanje i otvorenost prema okolini dominiraju nu¬merološkom slikom imena. Naglašeni optimizam i prisebnost u najzahtjevnijim situacijama otkrivaju liderske aspekte. No, latentna opasnost leži u precjenjivanju vlastitih mogućnosti, što u znatnoj mjeri može nepovoljno utjecati na konačan ishod. Brzo uči na pogreškama i u pravilu ih ne ponavlja. Emotivni su aspekti prožeti šarmom, ali i fatalizmom, koji u određenim situacijama može donijeti neželjene obrate.

STJEPKO
U osobnim planovima i ambicijama precjenjuje objektivne mogućnosti i tako se dovodi u neugodne situacije iz kojih se izvlači uz pomoć okoline. To se posebice odnosi na poslovne odnose, u kojima je aspekt precjenjivanja najsnažniji. U prijateljskim je odnosima odan, korektan i pouzdan. Uvijek je pripravan pružiti bezuvjetnu po¬moć. Pozitivno aspektirani obiteljski odnosi donose sklad, zadovoljstvo i sigurnost. Nezgodan aspekt ozljeda zahtijeva oprez u prometu i kretanju.

STJEPO
U napetim i neizvjesnim situacijama često gubi sigurnost i kontrolu uz povre¬mene izljeve panike. Nefleksibilnost, nedostatak diplomatskog raspoloženja i snažan ego otežavaju poslovnu komunikaciju. Emotivnim reakcijama stvara dodatne napetosti i otpor poslovnih partnera. Emotivni su aspekti skladniji. Od¬mjerenost i korektnost prevladavaju u prijateljskim odnosima. Vrlo su pozitivno aspektirani obiteljski odnosi, u kojima vladaju ljubav, mir, sklad i zadovoljstvo.

STOJKO
Vrlo naglašena samokritičnost donosi mu objektivne uvide u životna iskustva koje mudro koristi. U poslovnim odnosima vrlo se dobro uklapa u timski rad, odgovorno i stručno odrađuje svoj dio posla. Natjecateljski duh, pojačan pobjedničkim mentalitetom, donosi vrijedne uspjehe. U emotivnim odnosima, zbog straha od odbačenosti i neprihvaćanja, teško otvara osjećaje. Vrlo poticajni duhovni aspekti donose zanimljiva i bogata iskustva. Posebnu pozornost treba obratiti na poštovanje prometnih propisa.

STRAHIMIR
Vrlo naglašeni individualac, vlastitu osobnost brani svim raspoloživim sredstvima. Komunikativnost i otvorenost stvaraju velik krug znanaca, prijatelja, ali i poslovnih suradnika. Velika motiviranost i snažne ambicije usmjeravaju gradnju bogate karijere. Naglašeni materijalni aspekti ne isključuju duhovne, čak ih pokreću. U usklađenosti duhovnog i materijalnog očitava se globalno zadovoljstvo i sreća koju rado dijeli s okolinom, posebice s obitelji.

Pročitano 5436 puta

Ostali članci: zanimljivosti